اصول دادرسی اطفال در مراحل مقدماتی

|42078209|fbv|عنوان:|هدف از این تحقیق تشریح   بصورت کامل و جامع می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم99/564 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل اصول دادرسی در مراحل مقدماتی در آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. ...
هم اکنون فایل با مشخصه ی اصول دادرسی اطفال در مراحل مقدماتی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این تحقیق تشریح   بصورت کامل و جامع می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم99/564 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

اصول دادرسی در مراحل مقدماتی
در
آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحلة آغازین مداخلة قضایی باید در ارتباط با اهداف و ویژگی های خاص این نظام در نظر گرفته شود. مادة 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مقام تعریف تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد:

«تحقیقات مقدماتی مجموعة اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلة وقوع آن و در تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ...» حال پس از بیان مقدمة فوق، در این نوشتار اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم.

مبحث اول: اصول ناظربه کشف و تعقیب جرم
ضابطین قضایی در امور نوجوانان باید وظیفه اولیه خویش را در پیشگیری از ارتکاب جرم متمرکز نمایند و از برخورد های تند و خشن و یا ارسال کودکان در هرمورد به دادسرا و دادگاه حتی الامکان خودداری نمایند. این نوع جهت گیری در سیاست اتخاذی نسبت به نوجوانان در حقیقت نوعی قضازدایی محسوب می گردد .

در مرحلة انجام تحقیقات مقدماتی نیز که پلیس با متهم یا مظنون برخورد نزدیک دارند نه تنها از رفتار های تند و مغایر با اصول انسانی از قبیل شکنجه و اخذ اقرار همراه با اذیت و آزار باید پرهیز نمایند بلکه نوع برخورد ها باید با آثار آموزشی و اصلاحی بر روی متهمین همراه باشد.


از این رو، به دلیل کاهش آثار سوء رفتار ضابطین قضایی در مرحلة کشف و تعقیب و مراحل تحقیق بر روی بزهکاران نوجوان، نظام های حقوقی به موازات آموزش نیروهای ضابط، به راه حل دیگری نیز متوسل شده اند، از جمله این راه حل ها یکی، حذف یا کاهش اختیارات فوق العاده نیروهای ضابط است و دیگر اینکه، اقدام نیروهای ضابط تحت کنترل و نظارت مستقیم دادگاه اطفال انجام پذیرد.

قانون گذار ایران در بسیاری موارد، اختیارات ضابطین را به دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است تا حتی الامکان، روش های قانونمندتر و صحیح تری را در برخورد با بزهکاران نوجوان به کار گیرد. در همین راستا، مادة 221 ق.آ.د.ک مقرر می دارد:درجرائم اطفال، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصرة مادة 43 (جرائم مشهود) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه ها کلیة وظایفی را که برابر قانون بر عهدة ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد.

فهرست مطالب
اصول دادرسی در مراحل مقدماتی 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل 61
گفتار چهارم : منع شکنجه 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات 67
بند دوم : کنترل قضائی 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت 69


منابع و مآخذ"

مطالب دیگر:
جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتیجزوه بهداشت محیط رشته ایمنی صنعتیجزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتیجزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتیمجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتیجزوه آمار احتمال رشته ایمنی صنعتیجزوه ریاضی عمومی رشته ایمنی صنعتیجزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوقرشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮانجزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیاجزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیاجزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی)رشته جغرافیاجزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیاجزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیاجزوه جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیاجزوه جغرافياي روستايي و کوچ نشيني(3)رشته جغرافیاجزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیاجزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیاجزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیاجزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیاجزوه ژئومورفولوژي رشته جغرافیاجزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیاجزوه زبان تخصصی رشته جغرافیامجموعه تست دروس رشته جغرافیافیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت اول)